Kuruluş Amacı

Kuruluş Amacı
ARTUK AVIATION

Kuruluş Amacı

Artuk Aviation, DMLS eklemeli üretim prosesiyle uçak yapısal ve motor parçalarının üretimini yapabilmek amacıyla 2019 yılında Afyonkarahisar ilinde kurulmuştur. Ön-proses süreçlerinde toz hazırlama ve post-proses süreçleri için taşlama ile ısıl işlem gibi kabiliyetler kullanılarak üretim süreci tamamlanacaktır. İşletmemiz söz konusu üretimleri küresel seviyede pazarlamak ve bu sayede bölge kalkınmasının lokomotifi olarak ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

Afyonkarahisar’daki yerleşik sanayi yapısının havacılık gibi katma değeri yüksek bir alana yönelmesinin sağlanması hedeflenmiş ve bu kapsamda üniversite – sanayi işbirliğinin temelleri atılmıştır.