Başarımlar

Başarımlar
ARTUK AVIATION

Başarımlar

  • Artuk Aviation, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına bağlı kalarak hatasız ve kaliteli ürün üretimini gerçekleştirerek ve bu ürünlerin depolanmasını ve sevkini sağlayarak müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaktadır. Kalite yönetim sistemi ve devamında AS9100, ISO 27001 ile Part 21 J ve Part 21 G belgeleri için süreçler başlatılmıştır.
  • Patent çalışmaları kapsamında, Artuk Aviation yüksek mühendislik yetenekleri çerçevesinde hava araçlarının parçalarının yorulmalarını anlık ölçen tasarımı (Artuk Smart Structural Part) ile uluslararası patent başvurusunu gerçekleştirmiştir.
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Teknopark yetkilileri ile müteaddit toplantılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantılarda havacılık konusunda üniversite-sanayi işbirliğinin hayata geçirilmesine yönelik projeksiyonlar oluşturulmuştur.
  • Artuk Aviation Zafer Teknopark bünyesinde yürüttüğü AR-GE çalışmaları sayesinde, Savunma ve Havacılık Sanayiinde kullanılan Stratejik ürünleri Topoloji Optimizasyonu ile üretip dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır.
  • Ayrıca Artuk Aviation, Üniversite-Sanayi işbirliğini destekleme amaçlı Zafer Teknopark A.Ş.’nin şirket ortağıdır.